خانه > اخبار مردم شناسي > عشایر استان ایلام از نگاه تصویر(عکاس: منصور منصوری مقدم)

عشایر استان ایلام از نگاه تصویر(عکاس: منصور منصوری مقدم)

مشک آب

مشک آب

IMG_2212

 

 

IMG_2398

IMG_3225

IMG_3236

IMG_3242

IMG_3472

IMG_2512

IMG_3284

IMG_4135

IMG_4146

IMG_4247

IMG_4264

IMG_4269

IMG_4274

IMG_3395