کتاب « قلمرو و موضوعات مردم نگاری »

جلد نخست کتاب “قلمرو موضوعات مردم نگاری” ( مردم نگاری ایلی و روستایی )، نوشته آقای محمد صادق دقتی نجد در سال ۱۳۸۷ توسط انتشارات موسسه میراث فردا به چاپ رسید.
کتاب قلمرو موضوعات مردم نگاری شامل دو بخش است که بخش اول مباحث نظری در زمینه مردم نگاری و مونوگرافی است و تاریخچه ای از تحقیقات مردم نگاری و و مونوگرافی در ایران را ارایه می دهد.بخش دوم، الگوی جامع و فراگیر مردم نگاری در ۱۶ حوزه مختلف است که هر یک از این موضوعات می تواند موضوع واحدی برای مطالعات موردی و مردم نگاری باشد.
این کتاب اولین الگوی جامع مردم نگاری است که در ایران به چاپ رسیده است و راهنمای کاری مناسبی را برای پژوهش های میدانی ( مردم نگاری ) در اختیار مردم شناسان، محققان علوم اجتماعی و حتی فیلمسازانی که قصد تولید فیلم در جوامع روستایی و عشایری با موضوعات بومی و فرهنگی را دارند، قرار می دهد.

علاقه‌مندان برای تهیه کتاب می توانند با شماره تلفن‌های ۸۸۹۶۰۰۲۵- ۸۸۸۰۱۳۱۶- ۸۸۹۶۲۸۴۲- ۸۸۹۶۹۷۳۴ تماس بگیرند. و یا با پست الکترونیک E-mail: Info@mirasfarda.org مکاتبه نمایند.

نشانی محل فروش: بلوارکشا.ورز- نرسیده به خیابان نادری- روبروی بیمارستان پارس- پلاک ۱۵۸- طبقه سوم – اولین زنگ سمت راست- موسسه میراث فردا