طرح ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث پروژه سرای محله فدک

کارفرما : شهرداری منطقه ۸ تهران

مجری : موسسه میراث فردا

کاربرد طرح : بررسی پیامد‌های فرهنگی و اجتماعی احداث پروژه‌های شهری

سال اجرا: ۹۱ ـ ۱۳۹۰

 

با توجه به مطالب ارائه شده در طرح‌های مطالعاتی پیشین در خصوص ماهیت و ضرورت طرح‌های ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی پروژه‌های عمرانی و شهری، طرح «ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث پروژه سرای محله فدک» سومین طرح از این نوع مطالعات فرهنگی است که در  سال ۹۱ ـ ۱۳۹۰ به سفارش معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۸ تهران و توسط واحد پژوهش موسسه میراث فردا به اجرا درآمد.

این طرح مطالعاتی با مدیریت آقای یونس صمد‌نژاد و نظارت دکتر کرم حبیب‌پور گتابی و با همکاری ۴‌ نفر از پژوهش‌گران موسسه د‌ر گرایش‌های جامعه‌شناسی و‌مردم‌شناسی،  به مرحله اجرا درآمد. همزمان بودن مطالعات با احداث سرای محله فدک، آن را به لحاظ نوع طرح در ردیف طرح‌های «حین انجام پروژه» قرار می‌دهد.

 
همکاران پروژه:

ردیف

اسامی همکاران

مسئولیت

۱

یونس صمدنژاد

مدیرطرح

۲

دکتر حبیب ‌پور گتابی

ناظر طرح

۳

فردین منصوری

پژوهش‌گر و تدوین‌گر اطلاعات

۴

وحید خاکدان

پژوهش‌گر