طرح نیازسنجی احـداث مسیــر دوچرخه سـواری ویژه مترو ـ دانشگاه

کارفرما : شهرداری منطقه ۱۹ تهران ـ معاونت ترافیک

مجری : موسسه میراث فردا

کاربرد طرح : برنامه‌ریزی در راستای اجرای طرح‌های ترافیکی به منظور کاهش میزان آلایندگی و افزایش سلامت شهروندان

زمان اجرا : ۱۳۸۹
 

امروزه استفاده از وسایل نقلیه غیر آلاینده در مراکز شهری یکی از ضرورت‌های زیست محیطی برای کاهش میزان آلایندگی و افزایش سلامت شهروندان است. این مسئله از یک سو به برنامه‌ریزی مدیران شهری و از سوی دیگر به شرایط فرهنگی و اجتماعی شهروندان در استفاده از این وسایل نقلیه بستگی دارد.

احداث مسیر دوچرخه سواری برای تردد دانشجویان در حدفاصل ایستگاه متروی شاهد و دانشگاه‌های شاهد و آزاد اسلامی، در حاشیه جنوبی تهران یکی از پروژه‌هایی است که با هدف کاهش آلایندگی و افزایش سلامت دانشجویان توسط معاونت ترافیکی منطقه ۱۹ در حال بررسی و مطالعه می‌باشد. در این راستا و برای سنجش میزان استقبال و مشارکت احتمالی دانشجویان در بهره برداری از این پروژه، معاونت ترافیکی شهرداری منطقه ۱۹ تصمیم گرفت طرح پیمایشی «نیازسنجی از دانشجویان» را با نظارت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۹ و توسط موسسه مطالعات اجتماعی میراث فردا به اجرا درآورد تا بر اساس نتایج به‌دست آمده نسبت به اجرای پروژه تصمیم‌گیری شود.

در بهمن ماه ۱۳۸۹، طرح نیاز سنجی با مدیریت خانم هما حسن زاده تبریزی و با همکاری ۸ نفر از پژوهش‌گران موسسه به اجرا درآمد. یکی از آثار مستقیم اجرای پروژه، تاثیر آن بر شیوه تردد دانشجویانی است که در این دو دانشگاه مشغول به تحصیل می باشند. جامعه هدف این طرح، دانشجویان دانشگاه‌های شاهد و آزاد اسلامی بوده و تاثیرات احتمالی قابل پیش‌بینی برای آن شامل ایجاد سهولت تردد برای دانشجویان، کاهش ترافیک و کاهش آلودگی هوا در منطقه ، زیباسازی مسیر و بهبود شاخص های مرتبط با امور ترافیکی و … می باشد.

 
همکاران پروژه:

ردیف

اسامی همکاران

مسئولیت

۱

هما حسن‌زاده

مدیرطرح

۲

امیر بهمن اسماعیلیان

سرپرست گروه پرسش‌گری

۳

مریم سرود

پرسش‌گر

۴

مژگان حسن‌ دوست

پرسش‌گر

۵

ربابه اسماعیل نژاد

پرسش‌گر

۶

طاهره امیر خانی

پرسش‌گر

۷

لیلا گودرزی

پرسش‌گر

۸

فاطمه شهپری

استخراج اطلاعات