طرح تنظیم نظام‌نامه آموزش‌های شهروندی در سرای محلات تهران

کارفرما : معاونت اجتماعی شهرداری کل تهران ـ  اداره کل آموزش شهروندی

مجری : موسسه میراث فردا

کاربرد طرح : نظامند کردن شیوه‌ آموزش‌های شهروندی در سرای محلات   

سال اجرا : ۹۱ ـ ۱۳۹۰

بی‌شک برای مدیریت محله و استقرار عوامل و عناصر مدیریت شهری در محله و نیز ایجاد مرکزی برای مشارکت و تجمع شهروندان با مسائل شهری، لازم به تاسیس مراکز ایفا کننده چنین نقشی توسط شهرداری تهران بود. در این راستا سرای محلات با رویکرد کاملاً فرهنگی و اجتماعی آموزشی و مشارکتی در محلات به وجود آمده که نقش مهم مدیریت محله را بر اساس رویکردهای نوین مدیریت شهری تهران ایفا نمایند. آنچه که در بین این کارکردها و نقش‌های سرای محلات مهم‌تر و اساسی‌تر به نظر می‌رسد، نقش آموزشی سرای محلات است. بدین معنا که سرای محله در کنار فعالیت‌ها و نقش‌های خود، کانون آموزشی برای شهروندان محله است. بنابراین توجه به آموزش شهروندی و توسعه و گسترش آن در محله مستقیماً به توسعه محله و تربیت شهروندان کمک خواهد کرد.

بهره‌مندی مطلوب از سرای محلات برای توسعه آموزش‌های شهروندی ایجاب می‌نماید که برنامه‌ریزی متناسب آموزشی در این سراها انجام گیرد تا از نا هماهنگی و موازی کاری‌ها و عدم درک اولویت‌ها و نیز از اتلاف انرژی و سرمایه‌ شهری و شهروندان جلوگیری گردد. از برنامه‌های ضروری و با اولویت آموزش شهروندی در شهر تهران، توجه به کمیت و کیف آموزش‌های شهروندی می‌باشد که در سرای محلات مناطق و نواحی ارائه می‌گردد. عدم وجود سیستم‌ جامع آموزشی، عدم ارائه آموزش‌های هدفمند کاربردی، عدم هماهنگی و تجانس لازم بین آموزش‌ها و ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی و جغرافیایی محلات و تداخل سلیقه‌های مختلف مدیران سرای محلات در ارائه آموزش‌ها از جمله مواردی است که ضرورت داشتن برنامه‌ای مدون، جامع، هماهنگ و استاندارد با روش‌های علمی و آموزشی را ایجاب می‌نماید.

در این راستا، اداره کل آموزش شهروندی که زیر نظر معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران فعالیت می‌نماید، طرحی را تحت عنوان «تدوین نظام‌نامه آموزش‌های شهروندی در سرای محلات تهران»  به موسسه میراث فردا پیشنهاد نمود که در سال ۹۱ ـ ۱۳۹۰ به مدیریت آقای یونس صمد‌نژاد و با همکاری ۱۴ نفر از پژوهش‌گران این موسسه به مرحله اجرا درآمد.

این طرح پس از بررسی وضع موجود آموزش‌های شهروندی در سرای محلات و با استفاده از نظرات و دیدگاه‌های صاحب‌نظران و مدیران و کارشناسان و نیز بررسی اسناد بالا دستی مربوطه، الگوی جامعی برای امر آموزش‌های شهروندی سرای محلات شهر تهران با اهداف زیر تهیه و ارائه نمود:

۱ ـ ارتقاء سطح کیفی آموزش‌های ارائه شده در سرای محلات.

۲ ـ ایجاد مکانیزم علمی ارزیابی و کنترل آموزش‌های مختلف سرای محلات

۳ ـ راه‌اندازی سامانه نظام‌مند آموزشی در سراهای محلات

۴ ـ یکپارچه سازی فعالیت‌های آموزشی سرای محلات

۵ ـ تعمیق و هدفمند سازی فعالیت‌های آموزشی سرای محلات

۶ ـ تسهیل فرایند دسترسی آموزش‌های کاربردی در بین اقشار مختلف جامعه
همکاران پروژه:

ردیف

اسامی همکاران

مسئولیت

۱

یونس صمدنژاد

مدیر طرح

۲

آتیه عارف‌پور

پژوهش‌گر اسنادی

۳

مهسا قانع

پژوهش‌گر

۴

سمانه مرتضوی

پژوهش‌گر

۵

محمد‌خوش‌گفتار

پژوهش‌گر

۶

بهاره فتح‌آبادی

پژوهش‌گر

۷

وحید خاکدان

پژوهش‌گر

۸

سیدعلی شاه‌چراغ

پژوهش‌گر

۹

علیرضا محرمی

پژوهش‌گر

۱۰

رباب اسماعیل‌نژاد

پژوهش‌گر

۱۱

زینب ‌نثار

پژوهش‌گر

۱۲

فردین منصوری

پژوهش‌گر

۱۳

سعیده خسروی

پژوهش‌گر

۱۴

محمد عارف ‌صفایی

پژوهش‌گر

۱۵

حمیده حسن‌زاده

تنظیم و تدوین اطلاعات

۱۶

یگانه خدامی

تایپ و صفحه‌آرایی