فیلم مستند « سفر به سرزمین اهل هوا » ( نسخه فارسی ـ نسخه انگلیسی )

تهیه کننده : موسسه میراث فردا

مجری : واحد فیلمسازی موسسه میراث فردا

کارگردان : محمد صادق دقتی نجد

طول فیلم: ۵۰ دقیقه

فیلمبرداری: ۱۳۹۲

تدوین: ۱۳۹۲

 

یکی از اهداف طرح جامع مطالعاتی درمانگران بومی و آیینی سواحل و جزایر جنوبی ایران، تولید فیلم مستند «زارگیران» و چند فیلم مستند دیگر بود که در این رابطه، اولین فیلم مستند این پروژه در سال ۱۳۹۲ تحت عنوان «سفر به سرزمین اهل هوا» به تولید رسید.

همزمان با اولین سفر بازنگری این طرح مطالعاتی که در فروردین و اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ توسط واحد پژوهش موسسه انجام گرفت، یک گروه فیلمبرداری گروه بازنگری را همراهی می‌کرد تا از لحظه لحظه این سفر پژوهشی که حوزه جغرافیایی و ابعاد گسترده‌ای را پوشش می‌داد، تصویربرداری کند. تصاویر تهیه شده پیرامون شیوه سفر، شیوه پژوهش، تعامل گروه با افراد جامعه مورد مطالعه، باباها زارها و ماما زارهای استان هرمزگان و مراسم آیینی اهل هوا قرار دارد. در کنار آن، بخشی از زندگی، فرهنگ و جغرافیای سرزمین جنوب در مسیر حرکت گروه نیز به تصویر کشیده شده است.

در این فیلم مستند که باید آن را یک فیلم سفرنامه‌ای ـ پژوهشی نامید، دوربین به عنوان یک مشاهده‌گر پا به پای پژوهش‌گران، جزایر و سواحل استان هرمزگان را در‌می‌نوردد، پای صحبت درمان‌گران آیینی اهل هوا می‌نشیند، در مراسم درمانی آنها شرکت می‌جوید و در کند و کاو این آیین همراه می‌شود.

تصویر در این فیلم همواره در حال حرکت است. از این روستا به آن روستا و از این جزیره به آن جزیره می‌رود و هر لحظه با درمانگری ملاقات می‌کند و گاه در حلقه اهل هوا درمی‌آید. در واقع پویایی تصاویر از ویژگی‌های خاص این مستند پژوهشی است.

فیلم «سفر به سرزمین اهل هوا» به کارگردانی محمد صادق دقتی نجد، تدوین فرشاد فدائیان، فیلمبرداری امیر شکرگزار و توسط واحد فیلمسازی موسسه میراث فردا تهیه و تولید شده است. تصویربرداری این فیلم در فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ انجام گرفته و تدوین آن در آذر و دی ماه همان سال انجام خواهد گرفت. پژوهش‌گران گروه بازنگری که چهره‌های اصلی این فیلم را تشکیل می‌دهند، با حضور محمد صادق دقتی نجد (مدیر پروژه)، آتیه عارف‌پور (مسئول گروه بازنگری)، منصور منصوری مقدم (پژوهش‌گر) و مریم عباسی (پژوهش‌گر) همراه است که همگی از مردم‌شناسان موسسه در سطوح کارشناسی ارشد می‌باشند.

 

همکاران پروژه:

ردیف

اسامی همکاران

مسئولیت

۱

محمدصادق دقتی‌نجد

کارگردان

۲

امیر شکرگزار ناوی

فیلم‌بردار

۳

فرشاد فدائیان

تدوین