واحد عکاسی

واحد عکاسی یکی دیگر از بخش‌های انسان‌شناسی تصویری موسسه است که تهیه و تولید عکس‌های اتنوگرافی و مستند اجتماعی را بر عهده دارد. عکس‌های اتنوگرافی به هنگام انجام پروژه‌های مطالعاتی تهیه می‌شوند. علاوه بر آن در روند تولید فیلم نیز، به هنگام فیلمبرداری یک یا دو دوربین عکاسی به این امر اختصاص می‌یابند.

به هنگام اجرای پژوهش‌های میدانی، پژوهش‌گران به دوربین‌های عکاسی حرفه‌ای تجهیز می‌شوند و از موضوعات مختلف حوزه مطالعاتی خود عکس‌برداری می‌کننند. قبل از ورود به میدان، آنها یک دوره عکاسی اتنوگرافی سه ماهه را در موسسه زیر نظر اساتید مجرب می‌گذرانند. برگزاری این دوره‌ها از سال ۱۳۸۸ آغاز شده و تا کنون چهار دوره آموزشی به اتمام رسیده است. واحد عکاسی زیر نظر واحد پژوهش فعالیت می‌نماید و در سال‌های آتی به صورت یک واحد مستقل درخواهد آمد.

عکس‌های اتنوگرافی و مستند اجتماعی با هدف چاپ به صورت مجموعه عکس،‌ که به بیان روایی و مردم‌نگاری تصویری موضوع می‌پردازد، و همچنین جهت برگزاری نمایشگاه‌های عکس در داخل و خارج از کشور تولید می‌شوند.

هم اکنون در طی پروژه‌های مطالعاتی و تولید فیلم موسسه، حدود ۱۰۰۰۰ قطعه عکس تهیه و تولید شده است. بخشی از این عکس‌ها جداسازی و بر اساس موضوع طبقه بندی شده‌اند. اما بخش زیادی از آنها هنوز ساماندهی نشده و نیاز به کار مستمر و طولانی مدت دارند تا پس از جداسازی و طبقه‌بندی، درقالب آلبوم‌هایی با موضوعات مختلف تنظیم، ویرایش و به متن توضیحی آراسته شوند و آماده چاپ گردند.

جایگاه عکس در بیان اتنوگرافی و روایی موضوعات، آن چنان که باید و شاید در حوزه انسان‌شناسی تصویری مورد توجه قرار نگرفته است و به کمبود مباحث نظری، روش شناسی و تجارب میدانی در این حوزه انجامیده است. آن چه امروزه بیشتر در انسان‌شناسی تصویری در رابطه با عکس مورد توجه می‌باشد، تمرکز بر نوعی مطالعات فرهنگی بر روی تصاویر است که به تحلیل‌های انسان‌شناسی از موضوعات خاص منجر می‌شود. اما عکس در جایگاه بیان اتنوگرافیک آن موضوعی کاملا متفاوت است. در این راستا واحد عکاسی موسسه میراث فردا، ضمن تولید عکس اتنوگرافی، سعی در روشمند کردن آن دارد که به خلق مباحث نظری و روش در این حوزه بینجامد و در رشد و توسعه این بخش از انسان‌شناسی تصویری موثر واقع شود.