قلمرو و موضوعات مردم‌نگاری، جلد اول: مردم نگاری ایلی و روستایی

مولف : محمد صادق دقتی نجد

ناشر : انتشارات موسسه میراث فردا

سفارش دهنده : مرکز تحقیقات و مطالعات سازمان صدا و سیما

سال چاپ : بهار ۱۳۸۷

 

کتاب قلمرو و موضوعات مردم‌نگاریکتاب قلمرو و موضوعات مردم‌نگاری حاصل تحقیق و مطالعات گسترده مولف در حوزه پژوهش‌های مردم‌نگاری و مونوگرافی است که در سال ۱۳۸۳ به عنوان یک طرح پژوهشی به سفارش واحد فرهنگ مردم مرکز تحقیقات و مطالعات سازمان صدا و سیما به اجرا درآمد و در سال ۱۳۸۷ با موافقت آن مرکز توسط انتشارات موسسه میراث فردا به چاپ رسید. در تالیف این اثر و در مرحله پژوهش، سه تن از پژوهش‌گران در بخش‌هایی مولف را همراهی کردند و دکتر منیژه منقصودی به عنوان مشاور در اجرای طرح همکاری داشتند. (ر. ک به پروژه‌های واحد پژوهش موسسه)

این کتاب در دو بخش‌ جداگانه و در ۳۰۴ صفحه به بررسی مبانی، تاریخچه، نظریات و الگوی کار مردم‌نگاری می‌پردازد. بخش نخست نظریات و شیوه‌های مردم‌نگاری و مونوگرافی و تاریخچه آنها را در ایران و جهان مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. در بخش دوم، مولف با ارائه الگویی جامع، حوزه‌‌ها و موضوعات مردم‌نگاری را در ۱۶ حوزه پژوهشی تبیین و تشریح می‌نماید و اطلاعاتی در خصوص هر یک از موضوعات ارائه می‌دهد.

کتاب قلمرو و موضوعات مردم‌نگاری، برای پژوهش‌گران، دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی، خصوصا مردم‌شناسی و انسان‌شناسی، مستند سازان و کسانی که به نوعی در جوامع بومی ایران (جوامع ایلی و روستایی) به مطالعه و پژوهش مشغو‌ل‌اند، یک اثر کاربردی است. الگوی مردم‌نگاری ارائه شده در این کتاب، با مطالعه و بررسی‌های دقیق بر روی مجموعه‌ای از پژوهش‌های مردم‌نگاری و مونوگرافی، مطالعات گسترده اسنادی و یافته‌ها و تجربیات مولف با توجه به ویژگی‌های جوامع سنتی جامعه ایران انجام گرفته است و با توجه به ابعاد موضوعات مورد مطالعه، قابلیت تغییر و نوآوری توسط پژوهش‌گران را دارد.

 کتاب قلمرو و موضوعات مردم‌نگاری از زمان انتشار تا کنون در بیش از ۵ دانشگاه کشور تدریس می‌شود و یکی از منابع معتبر مردم‌نگاری می‌باشد. جلد دوم این کتاب تحت عنوان «مردم‌نگاری شهری» توسط مولف در حال نگارش است.

 
ـ طرح پژوهشی قلمرو و موضوعات مردم‌نگاری