کتب تهران‌شناسی محلات حاشیه جنوبی تهران (۱۳ جلد مستقل)

تهیه و تدوین و تالیف: واحد پژوهش موسسه میراث فردا  (کار گروهی)

ناشر : انتشارات موسسه میراث فردا

سال چاپ : ۹۳ ـ ۱۳۹۲

 

ردیف

عنوان کتاب

ردیف

عنوان کتاب

۱

تهران‌شناسی : محله خانی‌آباد شمالی

۸

تهران‌شناسی : محله شریعتی جنوبی

۲

تهران‌شناسی : محله خانی‌آباد جنوبی

۹

تهران‌شناسی : محله نعمت‌آباد

۳

تهران‌شناسی : محله اسفندیاری

۱۰

تهران‌شناسی : محله شهید کاظمی

۴

تهران‌شناسی : محله بهمنیار

۱۱

تهران‌شناسی : محله دولت‌خواه

۵

تهران‌شناسی : محله عبدل‌آباد شمالی

۱۲

تهران‌شناسی : محله اسماعیل‌آباد

۶

تهران‌شناسی : محله عبدل‌آباد جنوبی

۱۳

تهران‌شناسی : محله صالح‌آباد

۷

تهران‌شناسی : محله شریعتی شمالی

در راستای طرح جامع مطالعات مردم‌شناختی محلات سیزده‌گانه منطقه ۱۹ تهران که به سفارش شهرداری منطقه در مدت ۲۸ ماه (۱/۲/۱۳۹۰ تا ۳۱/۵/۱۳۹۲) توسط واحد پژوهش موسسه میراث فردا و با همکاری ۶۳ نفر از پژوهش‌گران و اساتید مردم‌شناس و سایر رشته‌های مرتبط (تاریخ، معماری، خط شناس و مترجم متون تاریخی، عکاس و گرافیست) به مرحله اجرا درآمد و در ششم آبان ماه ۹۲ طی مراسمی با حضور معاونت اجتماعی شهرداری تهران، رئیس کمسیون فرهنگی شورای شهر تهران، شهردار منطقه ۱۹، مدیر پروژه، معاونین اجتماعی و فرهنگی مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، همکاران میراث فردا و جمعی از شخصیت‌های فرهنگی رونمایی شد؛ دستاورد این طرح برای هر محله کتابی است که در چهار محور هویت تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محله را از دوران صفویه تا به امروز مورد بحث و بررسی قرار داده است. هم اکنون این کتاب‌ها در ۱۳ جلد مستقل با مقدمه دکتر قالیباف شهردار تهران، به عنوان منابع معتبر علمی تهران‌شناسی در مرحله ویرایش، آماده‌سازی و چاپ قرار دارد و تا خرداد ماه ۱۳۹۳ منتشر خواهد ‌شد.

 

ـ طرح جامع مطالعات مردم‌شناختی محلات منطقه ۱۹ شهرداری تهران