ماهنامه پیک واحد ـ شماره‌گان ۱۵۰و ۱۵۱

سفارش دهنده : شرکت اتوبوس‌رانی تهران و حومه (شهرداری تهران)

ناشر : انتشارات موسسه میراث فردا (تهیه محتوا، آماده‌سازی و چاپ)

سال چاپ : شهریور و مهر ماه ۱۳۸۹

 

در تابستان ۱۳۸۹ انتشارات موسسه میراث فردا طی قراردادی با شرکت اتوبوس‌رانی تهران و حومه وابسته به شهرداری تهران، مسئولیت چاپ دو سری از شمارگان ماهنامه پیک واحد را بر عهده گرفت. این ماهنامه یک نشریه داخلی است که به طور میانگین در ۵۰ صفحه و در تیراژ ۱۳۰۰۰ نسخه به صورت ماهیانه چاپ می‌شود و بخشی از اخبار شرکت اتوبوسرانی و دیگر سازمان‌ها، همراه با اطلاعیه‌ها، مقالات، مطالب حقوقی و فنی، مناسبت‌ها، سخن‌ روز، تفریح و سرگرمی و … در بر می‌گیرد.

انتشارات موسسه میراث فردا مسئولیت تهیه بخشی از محتوا، طراحی، آماده‌سازی و چاپ ماهنامه را بر عهده داشت. بیش از ۶۰ درصد محتوا توسط روابط عمومی شرکت واحد تهیه می‌شد و در اختیار موسسه قرار می‌گرفت و بین ۳۰ تا ۴۰ درصد محتوا که اغلب شامل مقالات فرهنگی و اجتماعی و برخی مصاحبه‌های داخلی می‌شد، توسط انتشارات موسسه تهیه می‌گردید و بعد از تایید روابط عمومی شرکت واحد، مراحل آماده‌سازی انجام و به چاپ می‌رسید. طراحی روی جلد و طراحی صفحات نیز بر عهده واحد انتشارات موسسه بود.