همایش آداب شهروندی

سفارش دهنده : معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۱ تهران

مجری : واحد فرهنگی هنری با همکاری واحد پژوهش موسسه میراث فردا

مکان : سالن پردیس مجموعه تفریحی فرهنگی رازی

زمان : ۲۰ اسفند ماه سال ۱۳۸۷

 

شهر و شهروندی یکی از مفاهیم اساسی در مطالعات شهرنشینی است. امروزه مشارکت شهروندان در امورات شهری یکی از ضروریات توسعه قلمداد می‌شود و بی‌شک توسعه شهر و مدیریت بهینه آن بدون این مشارکت، امری مشکل و ناممکن خواهد بود.

شهروندان برای مشارکت فعال در امورات شهری باید از دانش و بینش لازم برخوردار باشند تا بتوانند در چارچوب سیاست‌های نوین و مدیریت شهری بستر مناسبی را برای پیشرفت و اجرای طرح‌های توسعه ای فراهم نمایند. در واقع زندگی شهری از یک سو نیازمند مشارکت شهروندان و از سوی دیگر نیازمند آگاهی آنان از حقوق، قوانین و مقررات زندگی شهری است.

حقوق شهروندی و آداب مربوط بدان از مفاهیم اساسی زندگی دموکراتیک به شمار می رود که امروزه ذهن بسیاری از اندیشمندان، مدیران و برنامه ریزان شهری را به خود مشغول کرده است.

اصولاً حقوق شهروندی را می‌توان مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه شهری حکومت می‌کند تعریف نمود. از این رو، حقوق شهری چگونگی روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و همچنین در برابر جامعه است.

در این راستا و و به منظور آشنایی ساکنان محلات منطقه ۱۱ تهران با حقوق و آداب شهروندی و مبانی و روش‌های آن، اجرای همایش «آداب شهروندی» از سوی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۱ در سال ۱۳۹۲ به این موسسه پیشنهاد گردید که در بیستم اسفند ماه همان سال در سالن پردیس به اجرا درآمد.

این همایش توسط واحد فرهنگی هنری موسسه و با همکاری واحد پژوهش انجام گرفت و برنامه‌های آن در دو بخش نمایشگاهی و همایش علمی دنبال می‌شد. در بخش همایش چند تن از کارشناسان اجتماعی در خصوص آداب زندگی شهری و حقوق و وظایف شهروندان سخنرانی کردند. سپس به صورت کارگاهی و در تعامل مستقیم با ساکنان منطقه، به طرح مهارت‌های ارتباطی پرداختند و به سوالات و موانع و مشکلات آنها در این حوزه پاسخ دادند.

در بخش نمایشگاهی که با عنوان «‌مسئول کیست»‌ در قالب غرفه‌هایی چون غرفه کتاب، پرسش و پاسخ، پوستر و نقاشی و غرفه کودکان برگزار شد؛ با طرح این پرسش که چه کسی مسئول رعایت حقوق و آداب شهروندی است؟ مردم و مدیران شهری را به تعامل و مشارکت در انجام این امر فرا می‌خواند.