همایش محلات (سیزده همایش)

موضوع: هویت تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محلات حاشیه جنوبی تهران

سفارش دهنده : معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۹ تهران

مجری : واحد فرهنگی هنری و واحد پژوهش موسسه میراث فردا

مکان : سرای محلات

زمان : اردیبهشت تا مرداد ماه ۱۳۹۲
 

بر اساس مطالعات مردم‌شناختی موسسه میراث فردا در محلات حاشیه جنوبی که از سال ۱۳۹۰ آغاز شد، شهرداری منطقه ۱۹ در سال ۱۳۹۱ برگزاری سیزده همایش محله‌ای را به این موسسه پیشنهاد نمود. هدف از برگزاری این همایش‌ها، آشنایی ساکنین محلات با هویت فرهنگی، اجتماعی و تاریخی خود و همچنین آشنایی با دستاوردهای طرح مطالعات مردم‌شناختی بود که در تعامل مستقیم کارشناسان و شهروندان، بخشی از دستاودهای طرح بر اساس دیدگاه بومیان محله، مورد ارزیابی و نقد و بررسی قرار می‌گرفت و در تکمیل اطلاعات به دست آمده و اصلاح آن بسیار سودمند واقع می‌شد.

محمد صادق دقتی نجد و یلدا زینعلی به عنوان دبیر همایش و ثریا لشگری به عنوان مسئول هماهنگی در این همایش‌ها حضور داشتند. طبق جدول زیر برگزاری همایش‌ها از تاریخ ۱/۳/۹۱ آغاز و در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ به پایان رسید. اما قبل از شروع همایش‌ها و در طول اردیبهشت ماه، جلساتی با حضور شهرداران و مسئولان فرهنگی و اجتماعی نواحی و مسئولین و دست‌اندرکاران موسسه میراث فردا به منظور هماهنگی بیشتر در خصوص محتوای همایش و برنامه‌های آن برگزار گردید و بعد از آن نیز کارشناسان موسسه به مدت ۲۵ روز در مراکز شهرداری‌های نواحی استقرار یافتند تا اطلاع‌رسانی‌های لازم را به عمل آورند.

در همایش هر محله یک نفر به عنوان دبیر و سه نفر به عنوان کارشناسان ارشد مردم‌شناسی حضور داشتند. همایش نخست با سخنان دبیر آغاز می‌شد، بعد هر یک از کارشناسان به نوبت در خصوص هویت تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محله سخن می‌گفتند و دستاوردهای طرح مطالعاتی مردم‌شناختی محله را به حاضرین ارائه می‌نمودند.

بعد از پذیرایی و استراحت، جلسه نقد و بررسی دستاوردهای طرح آغاز می‌شد. در این مرحله حاضرین در جلسه نظرات خود را در خصوص دستاوردها ارائه می‌نمودند و دبیر و کارشناسان به پرسش‌های آنان پاسخ می‌دادند. تمامی مطالب ضبط و یادداشت می‌شد تا بعدا نسبت به اصلاح یا تکمیل اطلاعات اقدام لازم صورت گیرد. جالب‌ترین موضوعی که همواره در جلسات نقد و بررسی مورد چالش ساکنین و مطلعین محلی قرار می‌گرفت، بحث آسیب‌های اجتماعی محله بود که معمولا با حساسیت‌هایی در میان اهالی محله همراه بود.

برگزاری همایش محلات، ایده قابل توجهی در راستای تکمیل و اصلاح یافته‌های طرح‌ مردم‌شناختی محلات بود و به راستی موجب طرح موضوعات جدید، ایجاد رابطه همکاری متقابل و کارآمد و همچنین آشکار شدن برخی حساسیت‌های فرهنگی و اجتماعی ساکنین محله شد. به همین خاطر در اجرای طرح‌های مطالعات شهری، استفاده از چنین شیوه‌هایی سودمند می‌باشد.

 

ردیف

عنوان همایش

تاریخ

دبیر همایش

کارشناسان همایش

۱

همایش محله‌ای خانی‌آباد جنوبی

۱/۳/۹۱

صادق دقتی

زکیه دهقانی، طاهره امیرخانی، فرزانه فضلی

۲

همایش محله‌ای خانی‌آباد شمالی

۷/۳/۹۱

صادق دقتی

زکیه دهقانی، طاهره امیرخانی، فرزانه فضلی

۳

همایش محله‌ای عبدل‌آباد جنوبی

۸/۳/۹۱

یلدا زینعلی

آتیه عارف‌پور، مریم عباسی، سروش‌فر

۴

همایش محله‌ای شریعتی شمالی

۲۰/۳/۹۱

صادق دقتی

پوریا گل‌محمدی، ملیحه درگاهی، زینب محمدی

۵

همایش محله‌ای نعمت آباد

۲۲/۳/۹۲

یلدا زینعلی

زکیه دهقانی، زینب شاه محمدی، زینب محمدی

۶

همایش محله‌ای شهید کاظمی

۲۴/۳/۹۲

صادق دقتی

 آتیه عارف پور، زاهره حسینی

۷

همایش محله‌ای دولتخواه

۲۷/۳/۹۱

صادق دقتی

پوریا گلمحمدی، آتیه عارف پور،حامد بهشتی

۸

همایش محله‌ای شریعتی جنوبی

۲۸/۳/۹۱

یلدا زینعلی

زهره نظام‌محله، محمدرضا اسماعیل‌نیا، نفیسه ایمانی

۹

همایش محله‌ای اسماعیل آباد

۳۰/۳/۹۱

یلدا زینعلی

پوریا گل‌محمدی، هلیا بهرامی، زهرا کیانی

۱۰

همایش محله‌ای صالح آباد

۷/۴/۹۱

صادق دقتی

پوریا گل‌محمدی، زاهره حسینی، نفیسه ایمانی

۱۱

همایش محله‌ای بهمنیار

۸/۴/۹۱

صادق دقتی

مریم عباسی، الهام قادی،

۱۲

همایش محله‌ای اسفندیاری

۱۸/۴/۹۱

صادق دقتی

مریم عباسی، زکیه دهقانی، فرزانه فضلی

۱۳

همایش محله‌ای عبدل‌آباد شمالی

۱۹/۴/۹۱

یلدا زینعلی

آتیه عارف‌پور، ملیحه درگاهی، نفیسه ایمانی