دوره‌های آموزش ‌عکاسی مردم‌نگار

در دوره‌های عکاسی مردم‌نگار که برای اولین بار در ایران برگزار می‌شود، پژوهش‌گران (مردم‌شناسان و انسان‌شناسان) موسسه با شیوه‌های تولید عکس مردم‌نگاری آشنا می‌شوند. عکس و فیلم مردم‌نگاری نوعی پژوهش تصویری است و در حوزه مطالعات انسان‌شناسی تصویری قرار می‌گیرند.

عکاسی مردم‌نگاری در دو بخش «تکنیک و فنون عکاسی» و «روش‌ها و ویژگی‌های عکاسی مردم‌نگار» به پژوهش‌گران ارائه می‌شود. در بخش نخست که با رویکرد عکاسی مستند اجتماعی همراه است، پژوهش‌گران به صورت کارگاهی با دانش نظری و عملی عکاسی در ۱۲ جلسه آشنا می‌شوند. در این جلسات، مباحثی چون تاریخچه عکاسی (پیدایش و تکوین)، شناخت دوربین (از آنالوگ تا دیجیتال)، لنز ـ نور ـ سرعت ـ عمق میدان، کادر‌بندی، ترکیب‌بندی، نور و نور پردازی، رنگ، کلوین و کیفیت تصویر، سبک‌های عکاسی، نگاه در عکاسی و برخی مباحث مهم دیگران ارائه می‌گردند و متناسب با هر مبحث، پژوهش‌گران عکس‌هایی را تهیه و در جلسه بعدی مورد بررسی قرار می‌هند. در طول چهار دوره اخیر، اساتیدی چون اسماعیل عباسی، فواد نجف‌زاده و اسد نقش‌بندی که هرسه از اساتید برجسته کشور می‌باشند، تدریس مباحث تکنیک و فنون عکاسی را به پژوهش‌گران موسسه بر عهده داشته‌اند.

در بخش روش‌ها و ویژگی‌های عکاسی مردم‌نگار، دانش آموختگان با مباحث اصلی و بنیادی این حوزه در قالب بحث‌های نظری، روش‌شناختی و تجربی در ۸ جلسه آشنا می‌شوند. در این جلسات مباحثی چون تاریخچه و تحولات، گونه‌های عکس مردم‌نگاری، اصول روش‌شناختی، موضوع و نگاه، شیوه بیان در عکس مردم‌نگاری، تجربیات عکاسی در جوامع بومی، شهر و عکاسی، … توسط اساتیدی چون فرهاد ورهرام، نصرالله کسرائیان، محمد صادق دقتی نجد، فرشاد فدائیان و مرتضی پورصمدی  ارائه می‌گردد. در هر جلسه، پژوهش‌گران به تناسب موضوع عکس‌هایی را تهیه و توسط اساتید به صورت کارگاهی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. برگزاری اردوی عملی پایان بخش دوره آموزشی است که به مدت دو روز در یکی از مناطق روستایی و عشایری و یا در مناطق حاشیه‌ای تهران برگزار می‌شود.

تا کنون چهار دوره آموزش عکاسی مردم‌نگار برای ۳۵ نفر از پژوهش‌گران موسسه برگزار شده است. بعد از آموزش این پژوهش‌گران در طرح‌های پژوهشی موسسه به کار مشغول شده و در تهیه عکس‌های مردم‌نگاری که جایگاه علمی ارزشمندی دارد، به صورت‌حرفه‌ای‌تر عمل کرده و عکس‌هایی کیفی و فنی قابل قبولی را تولید کرده‌اند.

 

دوره‌های‌ آموزش

عکاسی مردم‌نگار

تاریخ شروع

دوره‌

تاریخ پایان

دوره‌

تعداد کارگاه‌ها

تعداد

دانش‌آموختگان

استادتید

دوره اول

۱۹/۰۹/۸۸

۲۹/۱۱/۸۸

۱۴

۱۰

اسماعیل عباسی، فرهاد ورهرام، نصرالله کسرائیان، محمد صادق دقتی نجد

دوره دوم

۱/۰۹/۸۹

۳۰/۱۱/۸۹

۱۵

۱۰

فواد نجف زاده، فرهاد ورهرام، نصرالله کسرائیان، محمد صادق دقتی نجد، فرشاد فدائیان

دوره سوم

۱/۰۲/۹۱

۳۱/۰۴/۹۱

۱۵

۸

فواد نجف زاده، فرهاد ورهرام، مرتضی پورصمدی، محمد صادق دقتی نجد، فرشاد فدائیان

دوره چهارم

۱/۰۴/۹۲

۳۰/۰۷/۹۲

۱۸

۷

اسد نقش‌بندی، فرهاد ورهرام، نصرالله کسرائیان، صادق دقتی فرشاد فدائیان، مرتضی پورصمدی،